Partner serwisu
30 września 2020

Panel III. Inwestycje: Modernizacje i remonty

Kategoria: XXVI Kongres Użytkowników Pomp, 1-2 października 2020, Płock

W co warto inwestować w zakresie pomp, armatury, napędów i uszczelnień? O tym rozmawiano w trakcie XXVI Kongresu Użytkowników Pomp 1 października 2020 r. w Płocku.

Panel III. Inwestycje: Modernizacje i remonty

Pierwszą prelekcję w panelu poświęconym inwestycjom wygłosił Andrzej Błaszczyk, P.B.W HYDRO-POMP.

– Obecnie, w stosunku do instalacji przemysłu chemicznego i petrochemicznego, stawiane są wysokie wymagania dotyczące ich niezawodności i energochłonności urządzeń w nich zabudowanych. Zdarza się jednak, że już na etapie projektu, a później wykonania, zostają popełnione błędy skutkujące złym funkcjonowaniem całej instalacji i niedotrzymywaniem parametrów technologicznych wymaganych przez inwestora, a co za tym idzie dużymi stratami ekonomicznymi – mówił Andrzej Błaszczyk.

Prelegent przedstawił działania firmy PBW Hydro-Pomp, które podjęła firma w celu zapewnienia poprawnej pracy instalacji saletry w Węźle Reakcyjnym, a celem prac było wykonanie zmodernizowanych pomp P-1N/1-2 oraz zmiana podparcia zbiorników startowych, w których są one zabudowane, w celu wyeliminowania nadmiernych drgań.

Izolacje

O kosztach dla zakładów produkcyjnych, gdy brak im izolacji opowiadał podczas swojego wystąpienia Adam Serwach z firmy SUM Poland Sp. z o. o., podając przykłady strat energii.

–  Co możemy zrobić, by uniknąć strat energii? Np. zainwestować w izolację. Nie ma idealnego pokrowca do wszystkich rozwiązań, ale firma SUM Guard oferuje różne rozwiązania do wybranych instalacji - mówił Adam Serwach, SUM Poland.

Przeciwdziałanie nierentownej eksploatacji

Modernizacje, audyty, analizy pracy pomp oraz ich układów jako przeciwdziałanie nierentownej i awaryjnej eksploatacji. To prelekcja trzech autorów: Marcina Janczaka i Witolda Lorenza z firmy Hydro-Vacuum S.A. oraz Przemysława Szulca z Politechniki Wrocławskiej.

Wybrane aspekty współpracy pompy z długim rurociągiem przedstawił zespół z Politechniki Wrocławskiej: dr inż. Marek Skowroński, dr inż. Przemysław Szulc, mgr inż. Artur Machalski.

– Projektowanie instalacji wyposażonych w długie rurociągi wymaga rozpatrywania zjawisk dynamicznych, które mogą być przyczyną wielu problemów eksploatacyjnych. Stąd tak ważne jest określenie zagrożeń oraz  podęcie kroków zmierzających do ich minimalizowana – mówił prelgent Artur Machalski.  

W prezentacji poruszono problem współpracy rurociągów o trzech długościach – 1, 10 i 100 km z pompownią wyposażoną w pompy wirowe. Zaprezentowano modele matematyczne poszczególnych elementów tworzących rozpatrywany układ, przeprowadzono symulacje w autorskim kodzie obliczeniowym oraz zaprezentowano i omówiono wyniki.

Chemia, wodociągi, energetyka, przemysł spożywczy – innowacyjne aplikacje pompowe ostatnich lat to prelekcja Krzysztofa Ciupa z GAA Lobex Sp. z o.o.

Podział ryzyka w kontraktach na dostawy pomp omówił dr inż. Grzegorz Pakuła, ze Stowarzyszenia Producentów Pomp.

– Kontrakty na dostawy zespołów pompowych, a w szczególności kontrakty w formule „pod klucz”, obejmujące zakres dostawy szerszy niż sam zespół pompowy, z reguły zawierają klauzule dotyczące znacznych kar umownych nakładanych w przypadku niespełnienia określonych kryteriów. Dla dostawcy wiąże się to z określonym ryzykiem. Dobra praktyka wymaga, aby poszczególne rodzaje ryzyka brała na siebie ta strona, która ma realny wpływ na ograniczenie danego ryzyka. Zasada ta nie w każdym przypadku jest stosowana, gdyż zdarzają się sytuacje, w których silniejsza strona kontraktu, jaką z reguły jest zamawiający, usiłuje obciążyć dostawę pomp ryzykiem, na które nie ma on wpływu. Często wynika to z braku właściwego przygotowania inwestycji – opisywał Grzegorz Pakuła.

W referacie przedstawiono zasady podziału ryzyka w kontraktach. - Za dany rodzaj ryzyka odpowiada ta strona, która ma realny wpływ na jego ograniczenia. Ryzyko powinno być w racjonalnej proporcji do wartości kontraktu oraz możliwego do uzyskania zysku - podsumował Grzegorz Pakuła.

 

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ