Partner serwisu
01 października 2018

Jakie artykuły były przez Was najchętniej czytane w III kwartale?

Kategoria: Aktualności

Przedstawiamy 10 artykułów, które cieszyły się największym zainteresowaniem czytelników portalu kierunekPOMPY.pl w III kwartale 2018 roku.

Jakie artykuły były przez Was najchętniej czytane w III kwartale?

Zastosowanie na szeroką skalę regulacji przez zmianę prędko­ści obrotowej stanowiło swego rodzaju rewolucję w technice pompowej i umożliwiło uzyskanie znacznych oszczędności energetycznych. W porównaniu z regulacją przez dławienie re­gulacja przez zmianę prędkości obrotowej jest zawsze korzyst­niejsza energetycznie, co wynika z samej zasady działania, gdyż w przypadku dławienia pompa najpierw przekazuje ener­gię do cieczy, a następnie energia ta jest tracona na zaworze dławiącym, natomiast w przypadku regulacji przez prędkość obrotową następuje redukcja ilości energii przekazywanej do cieczy.

Temat mało elegancki, ale bardzo ludzki: powinna to być brudna woda, mocz i kał. A co pływa w gminie Kolonowskie? Worki foliowe, szmaty, a nawet elementy metalowe - pręty czy materiały z tworzyw sztucznych - można przeczytać na portalu strzelecopolski.pl.

Praca każdej oczyszczalni ścieków uwarunkowana jest po­prawnym działaniem kilkunastu, a często kilkudziesięciu różnorodnych pomp.

Zasadniczą kwestią determinującą pracę pompy w danym układzie jest sposób zaprojektowania rurociągów ssawnego i tłocznego. Bardzo istotne jest, aby ciecz napływała do pompy w sposób równomierny bez zawirowań i bez możliwości tworzenia się kieszeni powietrznych. W tym celu rurociąg połączony z króćcem ssawnym pompy powinien być odpowiednio długi w celu zniwelowania zawirowań tworzących się za kolanami, trójnikami czy też armaturą.

Konstrukcja pomp krzywkowych zapewnia niezawodność oraz wysoką sprawność pracy.

– Monitorowanie pracy urządzeń na pewno będzie realizowane na coraz szerszą skalę – to daje różnego rodzaju oszczędności. Pozwala wyprzedzać ewentualne awarie i zapobiegać im jeszcze przed ich wystąpieniem. to nie jest już tzw. gaszenie pożaru, ale zapobieganie jego wystąpieniu – opowiada Waldemar Jahn, Dyrektor Departamentu Utrzymania Ruchu i Remontów Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A., którego zapytaliśmy m.in. o inwestycje w układy pompowe.

Pompy krętne odśrodkowe są powszechnie wykorzystywane do przetłaczania mieszanin cieczy zawierających ciała stałe o różnym uziarnieniu i zawartości w mieszaninie. Ich obecność w mieszaninie ma wpływ na osiągane parametry pracy pomp (w szczególności na użyteczną wysokość podnoszenia i sprawność), ale także na zdolność ssania oraz zużycie elementów wewnętrznych na skutek erozji.

Czołowy turecki producent pomp MAS-DAF wybrał system IFS Applications™ jako narzędzie swojej cyfrowej transformacji.

Gminny System Wodociągów i Kanalizacji „Kamienica” Sp. z o.o. w dniu 08.08.2017 r. podpisała Umowę o przyznaniu pomocy Nr 00010-65150-UM0100050/16 z Samorządem Województwa Dolnośląskiego na realizację operacji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Mała Kamienica”.

Zakończone zostały prace budowlane inwestycji „Budowa pompowni (przepompowni) sieciowej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi we wsi Żebry-Laskowiec” realizowanej w ramach operacji pn. „Poprawa jakości infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Nur”, na którą Gmina Nur otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 związanych z realizacją operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”.

fot. 123rf.com
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ