Partner serwisu
25 sierpnia 2023

Inwestycje w układy pompowe na Stacji Uzdatniania Wody Szczekanica

Kategoria: Aktualności

Mijają dwie dekady dostarczania wody z SUW „Szczekanica” dla Piotrkowa Trybunalskiego. Prowadzone tam modernizacje i inwestycje wpłynęły m.in. na ograniczenie zużycia energii. Dużą część przedsięwzięcia stanowiły modyfikacje układów pompowych.

Przygotowania do modernizacji Stacji Uzdatniania Wody „Szczekanica” rozpoczęły się w 2004 r. – w tym czasie powstał pierwszy „PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY” (PFU), zawierający opis ogólny przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia oraz warunki wykonania i odbioru robót. Do powyższej dokumentacji dołączono specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dotyczącą wyboru projektanta i wykonawcy robót budowlanych dla kontraktu nr II pod nazwą „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody – SZCZEKANICA” w ramach projektu pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim”, stanowiącego część programu operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” – wspólnotowej pomocy strukturalnej w ramach Funduszu Spójności.

Powyższe dokumenty były podstawą do wystąpienia do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji z funduszy spójności zatwierdzonych przez Unię Europejską.

Wnioskowany okres dofinansowania to lata 2007-2013. W tym czasie na inwestycje dotyczące ochrony środowiska, a tym samym na gospodarkę wodno-ściekową, miało trafić 54 mld euro. Wiele państw członkowskich wyraziło wówczas sprzeciw, a jednym z największych oponentów była Wielka Brytania, która chciała uszczuplić dofinansowanie o blisko 13 mld euro. Ostatecznie łączna wielkość środków finansowych zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 wyniosła 37,7 mld euro, z czego wkład unijny to 28,3 mld euro, zaś w krajowy – 9,4 mld euro.

Z tego, co Unia Europejska przeznaczyła na cały program, na cele środowiskowe (a tym samym na cele gospodarki wodno-ściekowej) przeznaczono 5 mld 100 mln euro dofinansowania. Środki własne, które trzeba było zabezpieczyć na dofinansowanie inwestycji, zostały zróżnicowane i wahają się od 20-40% wkładu własnego.

Okres ten i tego rodzaju działania mocno wstrząsnęły właścicielami tego rodzaju instalacji, które musiały być zmodernizowane. W 100% właścicielem powyższych zakładów musiały być gminy, stąd w wielu miastach i gminach nastąpiły przekształcenia własnościowe. Najważniejszym było to, aby operatorem na nowo wytworzonym majątku nie był prywatny kapitał (lub nie posiadał udziałów czy ich części).

Spodziewanym efektem inwestycji była poprawa standardu życia ludności poprzez zwiększenie dostępności wody do picia i poprawę jej jakości. Program modernizacji przyczynił się do osiągnięcia na obszarze objętym wnioskiem standardów i norm europejskich.

Stan przed modernizacją 
Zakres modernizacji Stacji Uzdatniania Wody „Szczekanica” obejmował:
•    remont i modernizację budynku głównego,
•    cztery studnie głębinowe – obiekty nowe,
•    napowietrzalnię z komorą reakcji – obiekt nowy,
•    remont zbiorników wody czystej (4 szt.),
•    rozbudowę osadnika wód popłucznych,
•    remont lub budowę nowego kanału wód,
•    przebudowę budynku warsztatowego,
•    remont wiaty magazynowej z utylizacją pokrycia dachu z eternitu,
•    nowy garaż na samochód obsługi,
•    remont budynków stacji transformatorowych (wewnętrznego i terenowego),
•    remont lub modernizację linii energetycznych (zewnętrznych i wewnętrznych) oraz wymianę kabli sterowniczych,
•    zagospodarowanie terenu.

W 2010 roku uzdatnianie wody przebiegało w następującym ciągu technologicznym:
•    przemienna eksploatacja 8 studni przy użyciu pomp głębinowych,
•    napowietrzanie ciśnieniowe w 4 aeratorach Ø1000 mm przy użyciu sprężarek jako źródła powietrza,
•    filtracja jednostopniowa na 14 filtrach Ø2400 mm; fil¬try płukane były wodą surową lub też wodą uzdatnioną płynącą po filtracji z pozostałych filtrów oraz powietrzem podawanym przez dmuchawy typ TK-5W, N = 15kW; wysokość złóż filtracyjnych wynosiła 1,65 m; złoże stanowiła warstwa kwarcu uaktywniona tlenkami żelaza i manganu o wysokości 1,0 m i uziarnieniu 0,8-1,4 mm znajdującego się na warstwie podtrzymującej, składającej się z trzech warstw o granulacji: 1,4÷2 mm - 0,15 m, 2÷4 mm - 0,2 m i 4÷8 mm - 0,3 m,
•    okresowa, w zależności od potrzeb technologicznych, dezynfekcja wody podchlory¬nem sodu z użyciem chloratora typ C-52;
•    woda uzdatniona magazynowana była w zbiornikach wody czystej; są to cztery zbiorniki o konstrukcji żelbetowej, każdy o pojemności 1000 m3;
•    do sieci woda podawana była zestawem pomp sieciowych:
    nr 1 GRUNDFOS NK100-200/190/BW/BAQE/2/45/2
    nr 2 GRUNDFOS NK100-200/190/BW/BAQE/2/45/2
    nr 3 GRUNDFOS NK125-400/370/BAQE
    nr 4 (250Z2K-12 N=90kW) – awaryjna i p-poż.

Claudia Klein
2023-09-04
Witam, nazywam się Claudia Klein, jestem dyrektorem finansowym, udzielam pożyczek i innych usług finansowych oraz reprezentuję Spotcap Global Financial Services.

Spotcap Global Financial Services to kompleksowa i godna zaufania firma pożyczkowa, która oferuje wszelkiego rodzaju usługi pożyczkowe, takie jak; Pożyczka osobista, pożyczka biznesowa, pożyczka hipoteczna i wiele innych. Jeśli pilnie potrzebujesz usług pożyczkowych, radzę skontaktować się z moją firmą za pośrednictwem | spotcapglobalservices@gmail.com | lub wyślij SMS-a na WhatsApp za pośrednictwem: +31642117819 | i uzyskaj pożyczkę na swoim koncie w ciągu 24 godzin, ponieważ zapewniamy doskonałe usługi pożyczkowe na całym świecie.

Oferujemy pożyczki długoterminowe i krótkoterminowe, pożyczki zabezpieczone i niezabezpieczone, a także możesz pożyczyć do 15 milionów euro z oprocentowaniem 3% rocznie z okresem spłaty od 1 do 30 lat. Moja firma pomoże Ci osiągnąć różnorodne cele dzięki szerokiej gamie produktów pożyczkowych.

Przyznaję, że uzyskanie legalnej pożyczki zawsze było ogromnym problemem. Dla osób, które mają problemy finansowe i potrzebują ich rozwiązania, wiele osób ma trudności z uzyskaniem pożyczki kapitałowej od lokalnych banków lub innych instytucji finansowych ze względu na wysokie oprocentowanie, niewystarczające zabezpieczenie, stosunek zadłużenia do dochodu, niska zdolność kredytowa lub z innych powodów

Koniec z czekaniem i stresującymi wizytami w banku. Nasz serwis jest dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu - możesz otrzymać pożyczkę i sfinalizować transakcje kiedykolwiek i gdziekolwiek tego potrzebujesz

Świadczymy całodobowe usługi pożyczkowe światowej klasy. W przypadku zapytań/pytań? - Wyślij e-mail do | spotcapglobalservices@gmail.com | lub wyślij SMS-a na WhatsApp za pośrednictwem: +31642117819 | & Natychmiast otrzymaj odpowiedź

Twoja rodzina, przyjaciele i współpracownicy nie muszą wiedzieć, że brakuje Ci gotówki, po prostu napisz do nas, a otrzymasz pożyczkę.

Twoja wolność finansowa jest w Twoich rękach!!
sumitihomelen
2024-04-13
Are you in need of Urgent Loan Here no collateral required all problem regarding Loan is solve between a short period of time with a low interest rate of 2% We Are Here To Show You A Better Way To Financial Freedom please contact US no matter your location (WhatsApp) number +918131851434 contact email id : sumitihomelend@gmail.com Mr. Damian Sumiti
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ