Partner serwisu
19 listopada 2021

Zmarł doc. dr inż. Tadeusz Berowski

Kategoria: Aktualności

W dniu 13 listopada 2021 r. zmarł doc. dr inż. Tadeusz Berowski wieloletni nauczyciel akademicki  Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Msza Święta Pogrzebowa odbędzie się 20.11.2021 (sobota) o godz. 13:00 w Kościele Pw. Świętego Andrzeja Boboli w Bielsku-Białej. Po Mszy Świętej nastąpi przejazd na cmentarz przy ul. Pszczelej.

Zmarł doc. dr inż. Tadeusz Berowski

Tadeusz Berowski urodził się 01.10.1937 w Warszawie. Wczesne dzieciństwo spędzał w miejscowości Kawęczyn w powiecie sochaczewskim. Po wojnie zamieszkał w Łodzi gdzie ukończył szkołę podstawową i Liceum Ogólnokształcące.

Dyplom mgr inż. uzyskał w 1961r. na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej. Po studiach rozpoczął pracę zawodową w Łódzkich Zakładach Remontowo-Montażowych na stanowisku kierownika Robót Wentylacyjnych i Klimatyzacyjnych. Od 1963 roku pracował w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki Łódzkiej (ITC). Pracę doktorską obronił na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej. Po uzyskaniu stopnia docenta powierzono mu w ITC stanowisko kierownika pracowni pomp, w której wykonywane były modernizacje i badania doświadczalne nowoczesnych produktów.

Pracę w Instytucie Mechaniczno-Konstrukcyjnym Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej podjął w 1975 roku. Jego zainteresowania naukowe związane były z zagadnieniami z mechaniki przepływów, maszynami przepływowymi, a w szczególności pompami, wentylatorami, turbinami oraz silnikami turbospalinowymi i sprężarkami.

W latach 1987-1990 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Budowy Maszyn Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej. Jako dziekan i wykładowca, w kontaktach ze studentami, był zawsze dostępny i otwarty na rozwiązywanie problemów. Poświęcał swoim studentom wiele czasu i uwagi. Był przez nich szanowany i lubiany. Do ostatnich dni wielu spośród jego wychowanków i współpracowników utrzymywało z nim kontakty, korzystając z jego dużej wiedzy i doświadczenia, ceniąc sobie jego niezwykłe oddanie w rozwiązywaniu problemów innych.

Na przełomie lat 1991-92 na Wydziale została przeprowadzona zasadnicza zmiana struktury organizacyjnej. W miejsce działających dotychczas Instytutów powołano kilkanaście katedr kierowanych przez samodzielnych pracowników naukowych. Doc. dr inż. Tadeusz Berowski podjął pracę w Katedrze Podstaw Budowy Maszyn, w której został Kierownikiem Zakładu Mechaniki Płynów i Maszyn Przepływowych.

Pracę dydaktyczną kontynuował w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej aż do 2003 roku, w którym to przeszedł na emeryturę.

Doc. dr inż. Tadeusz Berowski był autorem wielu patentów, publikacji naukowcy oraz opracowań dla przemysłu. Do najważniejszych można zaliczyć te związane z założeniami konstrukcyjnymi i opłacalnością produkcji w Polsce pomp pomocniczych dla energetyki jądrowej.

Doc. dr inż. Tadeusz Berowski był cenionym i lubianym dydaktykiem, a prowadzone przez niego zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem studentów. Za swoją działalność naukowo-dydaktyczną i pracę na rzecz uczelni otrzymał kilkakrotnie nagrodę Rektora.

W życiu codziennym cechował się wyjątkową skromnością oraz życzliwością. Był bardzo uśmiechnięty, zawsze można było liczyć na pomoc z jego strony.

Wyrazy głębokiego współczucia składają Rodzinie Rektor i społeczność Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Msza Święta Pogrzebowa odbędzie się 20.11.2021 (sobota) o godz. 13:00 w Kościele Pw. Świętego Andrzeja Boboli w Bielsku-Białej. Po Mszy Świętej nastąpi przejazd na cmentarz przy ul. Pszczelej.

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ