Partner serwisu
21 września 2021

Instalacje pompowe w przepompowniach i oczyszczalniach ścieków

Kategoria: Aktualności

Instalacje pompowe w przepompowniach i oczyszczalniach ścieków to najnowsza książka prof. Waldemara Jędrala.

Instalacje pompowe w przepompowniach i oczyszczalniach ścieków

W książce omówiono podstawowe zagadnienia dotyczące projektów nowych i modernizacji istniejących instalacji. Dotyczą one zwłaszcza doboru pomp w różnych przepompowniach ścieków, pomp znajdujących się na terenie oczyszczalni ścieków, m.in. pomp do osadów, oraz sterowania pracą i optymalnej regulacji wydajności niektórych większych instalacji pompowych. Uwzględniono także inne szczegóły rozwiązań projektowych, bezpośrednio lub pośrednio wpływających na bezawaryjną i efektywną energetycznie pracę pomp. Przedstawiono wnioski z wielu zaistniałych awarii pomp i instalacji pompowych oraz spowodowanych nimi uszkodzeń i niesprawności pomp i całych instalacji. Uwzględniono też doświadczenia z zaobserwowanych problemów eksploatacyjnych w wielu obiektach pompowych, o wydajnościach rzędu 5 000 m3/dobę do 100 000 m3/dobę i większych.

       Podane w książce  zalecenia obejmują  w szczególności:

dobór pomp (typ, wielkość i liczba pomp; wersja konstrukcyjno-materiałowa),

wybór sposobu regulacji wydajności oraz jej realizacji,

zabezpieczenie przed awariami, zarówno w ramach projektowania, jak też eksploatacji przepompowni i oczyszczalni ścieków,

sterowanie włączaniem/wyłączaniem pomp, w zależności od zmian poziomu ścieków w zbiorniku i/lub ilości dopływających ścieków,

możliwość prowadzenia optymalnej, komputerowej regulacji wydajności pomp,

parametry geometryczne zbiorników w pobliżu wlotów do pomp oraz zasady kształtowania rurociągów doprowadzających i odprowadzających ścieki  z pomp.

       W książce oprócz przedstawienia wymienionych powyżej tematów podano sposoby racjonalnych rozwiązań. Zamieszczono 16 przykładów dotyczących różnych pomp zainstalowanych w istniejących obiektach, opisując szczegółowo zaistniałe kłopoty eksploatacyjne i zastosowane sposoby ich wyeliminowania.

       Zasadniczy materiał książki poprzedzono najważniejszymi informacjami dotyczącymi pomp, zwłaszcza wirowych, oraz układów pompowych dla tych czytelników, którzy nie zetknęli się dotychczas z pompami. Szczególną uwagę poświęcono kawitacji oraz zagadnieniom optymalnego doboru pomp. Stanowi to część I książki. W części II omówiono instalacje pompowe w przepompowniach ścieków, z uwzględnieniem zwłaszcza sterowania wydajnością przepompowni. W części III opisano podstawowe pompy i ich instalacje w oczyszczalniach ścieków. W części IV zamieszczono zalecenia projektowe i eksploatacyjne oraz różne informacje uzupełniające.

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ