Partner serwisu
24 sierpnia 2021

Trwają prace przy przebudowie oczyszczalni ścieków w Elblągu

Kategoria: Aktualności

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje obecnie projekt pn. „Modernizacja gospodarki ściekowej w Aglomeracji Elbląg”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014— 2020, działanie 2.3 „Gospodarka wodno — ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.

Trwają prace przy przebudowie oczyszczalni ścieków w Elblągu

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej dla całego projektu pn. „Modernizacja gospodarki ściekowej w Aglomeracji Elbląg” to ponad 107 mln zł.

W ramach projektu realizowana jest obecnie „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Mazurskiej 47 w Elblągu”. W dniu 07.04.2020 r. Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podpisało z Instal Warszawa S.A. umowę na realizację ww. zadania. Wartość kontraktu to ponad 193 mln zł.

Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Elblągu obejmuje budowę nowych obiektów, przebudowę, rozbudowę oraz wyburzenie części istniejących obiektów.

Wśród kolejnych przekazanych do remontu obiektów technologicznych na terenie oczyszczalni jest jedna z dwóch Zamkniętych Komór Fermentacyjnych, w których następuje stabilizacja osadów powstających podczas oczyszczania ścieków. Na chwilę obecną, na czas remontu jednej z komór ZKF, stabilizacja wszystkich osadów prowadzona jest w drugiej czynnej komorze. Z remontowanej komory zdjęto już całe poszycie oraz przystąpiono do wygaszania zachodzącego w niej procesu i odgazowania komory.

Kolejnym obiektem technologicznym, w którym prowadzone są prace budowlane jest piaskownik napowietrzany, obiekt służący do separacji zawiesin mineralnych w ściekach surowych dopływających do oczyszczalni ścieków. Zakres prac modernizacyjnych obejmuje przebudowę piaskownika polegającą m.in. na  wydłużeniu jego koryt, celem większej skuteczności usuwania piasku ze ścieków, naprawie powierzchni betonowych, wymianie zgarniaczy oraz hermetyzacji obiektu. Równocześnie prace remontowe są prowadzone w budynku dmuchaw i separacji piasku, gdzie zostaną zainstalowane nowe urządzenia współpracujące z piaskownikiem (m. in. dmuchawy, pompy, separator wraz z płuczką piasku, stacja dozowania polimeru).
Prace modernizacyjne rozpoczęto również na jednej z komór OBF-ów (Otwarte Baseny Fermentacyjne), która po modernizacji będzie pełniła funkcję awaryjnego zbiornika osadów przefermentowanych. Na chwilę obecną komora została opróżniona z zalegających tam osadów oraz przystąpiono do czyszczenia powierzchni betonowych, po czym rozpoczną się prace polegające na renowacji betonów.

Kolejnym obiektem technologicznym, w którym prowadzone są obecnie prace modernizacyjne jest drugi ciąg reaktora biologicznego. Reaktor został opróżniony z zawiesiny osadu czynnego i ścieków, zdemontowano stare urządzenia technologiczne (m.in. mieszadła, aeratory napowietrzające, mieszadła pompowe) i przeprowadzono prace wyburzeniowe oraz przystąpiono do jego czyszczenia.

Ponadto prace remontowe prowadzone są w pompowni osadu wstępnego zagęszczonego wraz z przyległym zagęszczaczem, pompowni osadów nadmiernych a także przepompowni osadu powrotnego.

Wszystkie prace modernizacyjne wykonywane są na czynnym obiekcie, w związku z powyższym muszą być prowadzone w sposób, który nie zakłóca pracy oczyszczalni ścieków i nie pogarsza parametrów ścieków oczyszczonych, wymaganych posiadanym pozwoleniem wodno-prawnym.

źródło: www.elblag.eu
fot. www.elblag.eu
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ