Partner serwisu
25 czerwca 2021

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Elblągu. W tym budowa pompowni wody technologicznej

Kategoria: Aktualności

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. realizuje obecnie projekt pn. „Modernizacja gospodarki ściekowej w Aglomeracji Elbląg”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014—2020, działanie 2.3 „Gospodarka wodno — ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Elblągu. W tym budowa pompowni wody technologicznej

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej dla całego projektu pn. "Modernizacja gospodarki ściekowej w Aglomeracji Elbląg” to ponad 107 mln zł.

 

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków

W ramach projektu realizowana jest obecnie Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Mazurskiej 47 w Elblągu.  07.04.2020 r. Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podpisało z Instal Warszawa S.A. umowę na realizację ww. zadania. Wartość kontraktu to ponad 193 mln zł.

Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Elblągu obejmuje budowę nowych obiektów, przebudowę, rozbudowę oraz wyburzenie części istniejących obiektów.

 

Kanał ścieków oczyszczonych

Kolejnym przebudowywanym obiektem, który zostanie oddany do użytku jest kanał ścieków oczyszczonych. Przebudowa kanału polegała na renowacji i naprawie betonów kanału wraz z pomostami i schodami, przebudowie fragmentu kanału odpływowego w rejonie ujęcia wody technologicznej oraz przebudowie fragmentu kanału odpływowego w rejonie montażu układu pomiarowego ilości ścieków odprowadzanych do odbiornika.

 

Z układem pomiaru ilości ścieków

Na kanale odpływowym zamontowany został układ pomiaru ilości ścieków odprowadzanych do odbiornika, w skład którego wchodzą komory oraz przepływomierz elektromagnetyczny zainstalowany na rurociągu DN 800.
 

Pompownia wody technologicznej

W ramach przebudowy oczyszczalni przewidziano również budowę pompowni wody technologicznej wraz z osprzętem, zlokalizowaną w pobliżu kanału ścieków oczyszczonych.

Woda technologiczna doprowadzona będzie do szeregu obiektów technologicznych, m. in. stacji krat, budynku piaskownika czy stacji zagęszczania i odwadniania osadów ściekowych. Zasilanie pompowni wodą technologiczną będzie następowało z kanału odpływowego ścieków oczyszczonych.

Oczyszczone ścieki doprowadzone będą do komory czerpnej pompowni, w której zamontowane są również pompy podające ścieki oczyszczone do instalacji pomp ciepła o łącznej mocy grzewczej ok. 83 kW, która będzie odpowiedzialna za ogrzewanie trzech budynków technologicznych na terenie oczyszczalni ścieków.

W komorze przylegającej do komory czerpnej zlokalizowany jest zestaw hydroforowy o wydajności 30÷160 m3/h. Kompletny zestaw podnoszenia ciśnienia ze zintegrowaną przetwornicą częstotliwości utrzymywać będzie stałe ciśnienie w rurociągu tłocznym wody technologicznej.

Nowo wybudowana pompownia wody technologicznej umożliwi recykling i ponowne wykorzystanie wody w procesach technologicznych, wpływając w ten sposób na ochronę środowiska poprzez wypełnianie zobowiązań ramowej dyrektywy wodnej UE, która zobowiązuje wszystkie państwa członkowskie do ochrony i poprawy stanu zasobów słodkiej wody w celu osiągnięcia dobrego stanu wód na terenie Unii Europejskiej.

źródło: UM Elbląg
fot. UM Elbląg
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ