Partner serwisu
07 października 2020

KSB: Deklarowanie właściwości użytkowych zestawów hydroforowych

Kategoria: Aktualności

W związku z licznymi zapytaniami płynącymi z rynku czujemy się w obowiązku wyjaśnić temat certyfikacji zestawów hydroforowych. W świetle obowiązującej ustawy o wyrobach budowlanych (DZ.U. 2004 nr 92 poz. 881 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1966 z późn. zm.) zestawy hydroforowe zasilające instalacje wody bytowej, instalacje przeciwpożarowe i instalacje mieszane nie są objęte obowiązkiem znakowania.

KSB: Deklarowanie właściwości użytkowych zestawów hydroforowych

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie z ww. rozporządzenia krajowemu systemowi 1 oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych podlegają „pompy i zestawy pomp pożarowych”, które są stosowane w stałych urządzeniach gaśniczych (np. instalacjach tryskaczowych, mgłowych lub pianowych), jak i „pompy do instalacji wodociągowych przeciwpożarowych”.

Przedmiotowe wyroby są odrębnie wyszczególnione w podgrupie „Systemy tłumienia i gaszenia pożaru - elementy składowe” w lp. 10 Tabeli załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia. W ramach tej podgrupy wyrobów, jako elementu składowego nie wyszczególniono wyrobu w postaci zespołu pomp do instalacji wodociągowych przeciwpożarowych tzw. zestawu hydroforowego. Na chwilę obecną ruszyły kolejne prace nad zmianami w wyżej wymienionym rozporządzeniu.

W tejże nowelizacji po raz pierwszy pojawia się określenie „zespoły pomp do instalacji wodociągowych przeciwpożarowych” określające zestawy hydroforowe, przy czym ustawodawca wyznacza datę graniczną na certyfikację zestawów hydroforowych najwcześniej na 31 grudnia 2021. Postulaty wydłużenia okresu przejściowego wniosło wiele środowisk związanych z branżą instalacyjną m.in. CNBOP i Stowarzyszenie Producentów Systemów Pompowych, którego KSB Polska jest członkiem.

źródło: www.ksb.com
fot. www.ksb.com
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ