Partner serwisu
16 grudnia 2019

Mrągowo: Remont głównej przepompowni ścieków

Kategoria: Aktualności

Gruntowne modernizacje przeszły stacja uzdatniania wody i główna przepompownia ścieków w Mrągowie. W ramach inwestycji w pełni zautomatyzowano uzdatnianie wody, wymieniono cały układ technologiczny z pompami, automatyką sterowania i kratą mechaniczną, a także zainstalowano nowoczesny system eliminacji odorów z wykorzystaniem technologii foto-jonizującej. Łączny koszt inwestycji to ponad 7,5 miliona złotych.

Mrągowo: Remont głównej przepompowni ścieków

W roku 2019 zakończono projekt pn.: „Przebudowa oraz wymiana urządzeń technologicznych głównej przepompowni ścieków PG w Mrągowie”, którego wartość wyniosła 4 mln 404 tys. zł.

- W ramach tego zadania wybudowana została pompownia rezerwowa, której uruchomienie pozwoliło wyłączyć z eksploatacji starą, modernizowaną przepompownię – wyjaśnia Andrzej Wołosz. - Obraz jaki odsłonił się po odpompowaniu ścieków i usunięciu osadów ze zbiornika retencyjnego i kanału wlotowego, w pełni potwierdził zasadność wykonania gruntownej modernizacji. Kilkudziesięcioletnia ciągła eksploatacja obiektu doprowadziła do zaawansowanej korozji konstrukcji żelbetowych, które w części trzeba było na nowo odtworzyć.

Po zakończeniu modernizacji, przepompownia oraz teren ją otaczający nabrały całkowicie nowego wyglądu. Wymieniony został cały układ technologiczny z pompami, automatyką sterowania i kratą mechaniczną. Istotnym - zwłaszcza dla zamieszkujących w sąsiedztwie przepompowni mieszkańców – elementem inwestycji jest system eliminacji odorów z wykorzystaniem technologii foto-jonizującej. Dzięki niemu obiekt jest mniej uciążliwy zapachowo dla otoczenia. Do ogrzewania przepompowni zastosowano pompę ciepła.

W trakcie realizacji jest budowa instalacji przeznaczonej do tlenowego kompostowania osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi k/Mrągowa oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej przy ul. Krótkiej w Mrągowie.

Powyższe inwestycje realizowane są w ramach projektu p.n.: „Modernizacja i rozbudowa urządzeń systemu kanalizacyjnego i wodociągowego Aglomeracji Mrągowo” współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” ,oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacji do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Łącznie wydatki na nie poniesione w roku 2019 wyniosły7 mln 507 tys. zł w tym wartość dofinansowania wyniosła 4 mln 939 tys. zł.

źródło: mragowo.pl
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ