Partner serwisu
09 lipca 2019

Saur Neptun Gdańsk: Jakie wnioski po kontroli w związku z awarią przepompowni ścieków?

Kategoria: Aktualności

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie w Gdańsku 29.06.2018 r. wydał polecenie przeprowadzenia kompleksowej kontroli gospodarowania wodami w Saur Neptun Gdańsk S.A.

Saur Neptun Gdańsk: Jakie wnioski po kontroli w związku z awarią przepompowni ścieków?

Podjęcie działań kontrolnych miało na celu zweryfikowanie poprawności funkcjonowania przedsiębiorstwa w zakresie gospodarki wodnej, w nawiązaniu do awarii w przepompowni ścieków „Ołowianka II”, w wyniku której nastąpił zrzut nieoczyszczonych ścieków do rzeki Motławy w dniach 15.05.-18.05.2018 r.

Awaria spowodowała nagłe zatrzymanie pomp, co groziło niekontrolowanym wypływem nieczystości oraz podtopieniem kanalizacji. W tej sytuacji uruchomiono zrzut ścieków do rzeki w trybie awaryjnym.

Zakres przeprowadzonej przez PGW Wody Polskie kontroli dotyczył: korzystania z wód, przestrzegania warunków ustalonych  w decyzjach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne, utrzymywania wód oraz urządzeń wodnych, przestrzegania warunków obowiązujących w strefach ochronnych i obszarach ochronnych.

W trakcie kontroli dokonano przeglądu Systemu Informacji o Gospodarowaniu Wodami pod kątem zidentyfikowania wszystkich pozwoleń wodnoprawnych posiadanych przez spółkę Saur Neptun Gdańsk. Stwierdzono, że przedsiębiorstwo posiada 36 ważnych pozwoleń wodnoprawnych.

W okresie od  18.07.2018 do 11.09.2018 r. przeprowadzono kontrole gospodarowania wodami na obiektach nadzorowanych i utrzymywanych przez Saur Neptun Gdańsk S.A. ściśle związanych z korzystaniem z wód tj. 10 studni na ujęciu wód „Dolina Radości” i jej stacji uzdatniania wody, gospodarowania wodami rzeki Radunia na jazie w m. Chmielonko, oczyszczalni ścieków „Gdańsk – Wschód” oraz powiązane z nią funkcjonalnie i technologiczne obiekty (w tym przepompownię ścieków oczyszczonych „Bogatka” oraz przepompownię ścieków „Ołowianka”).

Dokonano analizy zebranej dokumentacji w wyniku, której stwierdzono, iż:

Działalność Saur Neptun Gdańsk S.A. odbywa się na podstawie aktualnych pozwoleń wodnoprawnych, urządzenia do poboru wody dla potrzeb zaopatrzenia w wodę są zabezpieczone strefą bezpośrednią, ogrodzone, monitowane przez 24 h /dobę, dodatkowo utrzymywane i dozorowane na bieżąco przez służby Saur Neptun Gdańsk. Przestrzegane są zapisy zawarte w pozwoleniu wodnoprawnym udzielonym na odprowadzanie ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków „Gdańsk – Wschód”. Ścieki do oczyszczalni „Gdańsk – Wschód” tłoczone są systemem kanalizacji sanitarnej obsługiwanym przez 122 przepompownie, w tym 2 główne przepompownie „Ołowianka” i „Motława”. W przepompowni ścieków „Ołowianka”, po usunięciu skutków awarii, która miała miejsce w dniach 15.05.2018-16.05.2018 r., urządzenia i pomieszczenia przepompowni doprowadzone były do wymaganego stanu. W dniu kontroli w przepompowni pracowały dwie z czterech zamontowanych pomp (pompy pracują w cyklu ciągłym zmiennym). 

Dnia 16.04.2019 r. zweryfikowano pracę służb i procedur zapobiegających wystąpieniu awarii,  został przeprowadzony próbny alarm awarii w przepompowni „Ołowianka” symulujący brak zasilania w energię elektryczną. Ćwiczenie alarmowe wykazało  sprawną pracę służb zarządzania kryzysowego.

Nie stwierdzono naruszenia posiadanych pozwoleń wodnoprawnych, a zrzut ścieków w maju 2018 r. nastąpił w konsekwencji awarii, która miała charakter zdarzenia nagłego. Ustalenie zakresu odpowiedzialności za wywołanie awarii nie leży w kompetencjach PGW Wody Polskie.

Stwierdzono brak podstaw do nałożenia zobowiązań pokontrolnych przewidzianych w ustawie Prawo Wodne w zakresie utrzymywania wód oraz urządzeń wodnych. 

Szczegółowe zarządzenie pokontrolne dostępne jest w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gdańsku w trybie dostępu do informacji publicznej.

źródło: gdansk.wody.gov.pl
fot. 123rf.com/ zdjęcie ilustracyjne
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ