Partner serwisu
13 października 2017

Po co audyt energetyczny instalacji pompowej?

Kategoria: Artykuły z czasopisma

W poprzednich publikacjach [1]÷[4] uzasadniono konieczność powiększenia efektywności energetycznej pompowania w przemyśle, energetyce, gospodarce komunalnej i innych obszarach zastosowań pomp. Środkiem do osiągnięcia tego celu są racjonalne modernizacje pomp i/lub całych instalacji pompowych, poprzedzone wykonaniem audytu energetycznego, oraz ich racjonalna eksploatacja.
 

Po co audyt energetyczny instalacji pompowej?

Doświadczenia z bardzo wielu pomiarów wskazują, że w 95% instalacji pompowych zużycie energii do napędu pomp można zmniejszyć o co najmniej 20-25%, wykonując przemyślane modernizacje samych pomp i/lub całych instalacji. W publikacjach [1] - [4], jak również w podręczniku [5], przedstawiono szeroki wachlarz działań modernizacyjnych, które może wykonać użytkownik każdego obiektu pompowego. Najogólniej mówiąc, modernizacje powinny polegać na:

• zmianie (korekcie) struktury pompowej i rozwiązania hydraulicznego instalacji,

• poprawie dopasowania parametrów znamionowych pomp do wymagań instalacji i/lub wymianie zespołów pompowych na inne, o wysokiej sprawności i niezawodności pracy,

• modernizacji istniejących pomp w celu poprawy ich sprawności,

• wprowadzeniu optymalnej energetycznie regulacji wydajności oraz racjonalnej eksploatacji instalacji pompowej.

Korzyści płynące z poprawy efektywności energetycznej pompowania, to:

• zmniejszenie kosztów eksploatacji układów pompowych, w szczególności kosztów energii elektrycznej zużywanej przez pompy,

• zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną w skali całego kraju,

• zmniejszenie emisji CO2 przez elektrownie, co obniży opłaty za emisje ponadlimitowe,

• uniknięcie kosztów budowy nowych bloków energetycznych (lub innych źródeł energii) i/lub umożliwienie wycofania z eksploatacji niskosprawnych i wyeksploatowanych starych bloków.

Korzyści wymienione w pierwszym punkcie uzyskają użytkownicy układów pompowych. Trzy ostatnie punkty będą źródłem korzyści dla całej gospodarki narodowej, a w końcowym efekcie – dla każdego użytkownika układu pompowego i dla każdego konsumenta w ogóle, gdyż w mniejszym stopniu wzrosną wówczas ceny energii elektrycznej [zł/kWh], ciepła [zł/GJ] i wody [zł/m3].

Kiedy należy wykonać audyt energetyczny

Celowość wykonania modernizacji i jej zakres powinien uzasadnić i wskazać dobrze przeprowadzony audyt energetyczny obiektu/instalacji pompowej. Według nowej ustawy o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 r. [6] audyt energetyczny powinien być wykonany w przypadkach:

• przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, w wyniku których można otrzymać świadectwo efektywności energetycznej;

• realizacji obowiązku poprawy efektywności energetycznej;

• dokumentowania (potwierdzenia) uzyskania deklarowanych oszczędności energii w wyniku przedsięwzięcia modernizacyjnego;

• ubiegania się o częściowe sfi nansowanie przedsięwzięcia modernizacyjnego w ramach różnego rodzaju programów i funduszy, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw (NFOŚiGW, NCBiR, PolSEFF i inne).

Co to jest audyt energetyczny

Akty prawne [6] - [8] oraz norma [9] podają różniące się trochę defi nicje audytu energetycznego i audytu efektywności energetycznej. Pierwsze określenie jest nieco szersze, gdyż dotyczy całego przedsiębiorstwa, które może być bardzo duże. Audyt energetyczny powinien obejmować wszystkie aspekty użytkowania w nim energii, tj. zaopatrzenie w energię (także w postaci paliw), jej zastosowanie w poszczególnych obiektach i instalacjach przedsiębiorstwa oraz eksploatację, uwzględniając również zagadnienia organizacyjne.

Drugie określenie jest nieco węższe, gdyż dotyczy konkretnej instalacji, urządzenia technicznego lub obiektu oraz wyznaczenia jego efektywności (sprawności) energetycznej [6]. Dodatkowa różnica polega na tym, że wg [6] audyt jest opracowaniem, zaś wg [7] - [9] to proces zakończony raportem (opracowaniem).

Cały artykuł został opublikowany w nr 1/2017 półrocznika Pompy Pompownie.

fot. 123rf.com
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ