Partner serwisu
09 marca 2017

Efektywność energetyczna w przemyśle – wprowadzenie

Kategoria: KAPE o efektywności energetycznej

Sektor przemysłu, a w szczególności różnego typu procesy produkcyjne, wymagają dużych nakładów energii elektrycznej i cieplnej. Ilość zużywanej energii ma bezpośredni wpływ zarówno na koszty produkcji oraz zachodzące na świecie zmiany klimatyczne.

Efektywność energetyczna w przemyśle – wprowadzenie

Niniejszy tekst rozpoczyna cykl artykułów „KAPE o efektywności energetycznej”, w którym postaramy się przybliżyć Państwu kwestie związane z optymalizacją zużycia energii w procesach produkcyjnych oraz budynkach, które przekładają się na zyski przedsiębiorstw, a także wpisują w szersze ramy zrównoważonej gospodarki. Mamy nadzieje, że będą Państwo tworzyć ten „kącik tematyczny” razem z nami – prosimy o przysyłanie pytań, a my odpowiemy na nie w kolejnych artykułach.

Dlaczego chcemy rozmawiać z Państwem o efektywności energetycznej? Przemysł ma do odegrania ważną rolę w dążeniach Europy do budowania inteligentnej i zrównoważonej gospodarki. W 2012 roku, na mocy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2012/27/UE ws. efektywności energetycznej, UE postawiła sobie za cel obniżenie o 20% zużycia energii pierwotnej do roku 2020. Wspomniana Dyrektywa określa szereg działań mających pomóc w osiągnieciu redukcji zużycia energii poprzez zapewnienie bardziej efektywnego wykorzystania energii we wszystkich etapach łańcucha energetycznego. Zapisy te znajdują odzwierciedlenie w aktach prawach Państw członkowskich, w tym również w polskim ustawodawstwie.

Założenia prawne dotyczące poprawy efektywności energetycznej w Polsce zostały zawarte w Ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (która zastąpiła wcześniej obowiązującą ustawę z 15 kwietnia 2011 r.) Określa ona zasady opracowywania krajowego planu działań dotyczącego efektywności energetycznej, zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej, zasady realizacji obowiązku uzyskania oszczędności energii (system białych certyfikatów) oraz zasady przeprowadzania audytów energetycznych przedsiębiorstw. System białych certyfikatów oraz zasady przeprowadzania audytów energetycznych przedsiębiorstw omówimy dokładniej w kolejnych odsłonach cyklu. Zapraszamy.

 

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. (KAPE) to krajowy lider w obszarze efektywnego zarządzania energią. Działalność Firmy opiera się na czterech głównych filarach:

  • prowadzenie kompleksowego oraz niezależnego doradztwa oraz wykonywanie audytów energetycznych w przemyśle;
  • projektowanie budynków efektywnych energetycznie i wykonywanie audytów budynków;
  • świadczenie usług dla jednostek samorządu terytorialnego związanych z wprowadzaniem rozwiązań dla gospodarki niskoemisyjnej;
  • prowadzenie międzynarodowych i krajowych projektów edukacyjnych, które są wyrazem odpowiedzialności społecznej Firmy w biznesie.

KAPE działa od 1994 r., stale poszerzając ofertę̨ swoich usług w obszarze efektywności energetycznej w przemyśle, budownictwie i odnawialnych źródeł energii (OZE). Zespół KAPE posiada wiedzę i doświadczenie oparte na ponad 20-letniej działalności w branży efektowności energetycznej. Celem strategicznym KAPE jest wspieranie wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki, dzięki poprawie efektywności energetycznej przy poszanowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.

 

Materiał własny KAPE S.A.

Fot. 123rf

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ