Partner serwisu
28 grudnia 2015

Przepis na optymalną pracę, czyli o nowych rozwiązaniach Kopalni Bełchatów w świetle przepisów górniczych

Kategoria: Artykuły z czasopisma

Przepisy prawa narzucające konkretne rozwiązania techniczne mogą prowadzić do stosowania energochłonnych rozwiązań niezgodnych z techniką pompową. Znowelizowane przepisy górnicze pozwalają na eksploatację pompowni głównego odwadniania wyposażonych w zestawy rurociągów tłocznych, co daje możliwość optymalnej eksploatacji pompowni. Modernizacje po zmianie przepisów wymagają dużych nakładów finansowych, ale są skutecznym sposobem na poprawę wyników ekonomicznych eksploatacji.

Przepis na optymalną pracę, czyli o nowych rozwiązaniach Kopalni Bełchatów w świetle przepisów górniczych

Efektywność energetyczna układów technologicznych w KWB Bełchatów jest przedmiotem bieżących analiz i ocen technicznych mających na celu obniżenie zużycia energii w całym procesie wydobycia węgla brunatnego. W szczególności procesem optymalizacji objęte są funkcjonujące układy pompowe systemów odwadniania wgłębnego i powierzchniowego zużywające znaczne ilości energii elektrycznej w skali całej kopalni. Na efektywność stosowanych rozwiązań mają również wpływ wymogi formalne zawarte w obowiązujących przepisach bezpieczeństwa, regulujących prowadzenie ruchu odkrywkowych zakładów górniczych w kontekście mogących wystąpić ekstremalnych zdarzeń związanych z zagrożeniami naturalnymi, w tym między innymi nawalnymi opadami atmosferycznymi.

Wyposażenie pompowni wg ustawy

Obowiązująca do czerwca 2011 r. ustawa – Prawo geologiczne i górnicze [1] oraz wydane na jej podstawie Rozporządzenie Ministra Gospodarki [2] nakładały na przedsiębiorców wydobywających węgiel brunatny obowiązek budowy pompowni wyposażonych w zbiorniki o pojemności czterogodzinnego przewidywanego dopływu wód podziemnych i powierzchniowych oraz rurociągi tłoczne, z których każdy powinien zapewnić bieżące odprowadzenie obliczeniowego dopływu wody do pompowni.

W czerwcu 2011 r. Sejm RP znowelizował ustawę [1], a minister gospodarki w nowym rozporządzeniu [3] zmienił zapisy dotyczące konstrukcji pompowni i układów pompowych. Pompownie powinny posiadać zbiorniki o pojemności czterogodzinnego maksymalnego dopływu wody oraz dwa rurociągi tłoczne lub dwa zestawy rurociągów tłocznych, z których każdy zapewni bieżące odprowadzenie obliczeniowego dopływu wody do pompowni. Warto tu podkreślić, że wprowadzona zmiana nawiązywała do jednego z postulatów wyrażonego w opinii Kopalni „Bełchatów” do projektu rozporządzenia.

Cały artykuł został opublikowany w numerze 2/2015 magazynu „Pompy Pompownie”.

 

Literatura:

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze. Dz. U. 2011 nr 163 poz. 981.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny podstawowe. Dz. U. 2002 nr 96 poz. 858.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego. Dz. U. 2013 poz. 1008.
Materiały własne KWB Bełchatów.

 

 

 

 

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ