Partner serwisu
17 sierpnia 2015

Druga młodość

Kategoria: Artykuły z czasopisma

Spotykamy się na łamach czasopisma, które po blisko ćwierć wieku przeżywa drugą młodość. Jest mi niezmiernie miło, że nowy wydawca i nowa redakcja stwarzają mi warunki do wypowiedzi w charakterze ojca chrzestnego. Jestem przekonany, że czasopismo jest skazane na wydawniczy sukces.

Druga młodość

Swój sąd opieram na znajomości zespołu redakcyjnego, który podjął wyzwanie, na deklaracji wsparcia przez najwybitniejszych specjalistów z branży zgrupowanych w radzie programowej (której przewodniczenie jest dla mnie zaszczytem), na gotowości dzielenia się wiedzą i doświadczeniem przez liczne grono użytkowników oraz producentów pomp i wyposażenia pompowni. Dały temu dowód treści dotychczasowych edycji czasopisma oraz konferencje znane jako Fora Użytkowników Pomp – forma, w której integracja naszego środowiska będzie kontynuowana. Używając terminu „nasze środowisko”, pozwolę sobie przypomnieć nieodżałowanego nauczyciela i przyjaciela – profesora Macieja Zarzyckiego, który zawsze mówił i pisał „nasze czasopismo Pompy Pompownie”.

W mojej nowej roli, jako czytelnik, życzę czasopismu więcej, niż dotychczas, doniesień o zrealizowanych modernizacjach układów pompowych. Wiemy, jak wiele jest do zrobienia i to nie tylko w obiektach projektowanych i budowanych w czasach, w których ekonomia liczyła się najmniej wśród innych priorytetów. Wiemy, że skala rezerw, kryjących się w naszych, aktualnie eksploatowanych obiektach, jest wielka. Niewątpliwie większa niż w analogicznych obiektach w krajach wysoce rozwiniętych i gospodarnych (na przykład w Stanach Zjednoczonych i w Niemczech ocenia się ją na co najmniej 20 procent). W Polsce, jak stwierdza profesor Waldemar Jędral w artykule zamieszczonym na stronie 82, potencjał efektywności energetycznej układów pompowych odpowiada produkcji energii przez elektrownię o mocy ponad 1000 MW. Wykorzystanie tego zasobu energetycznego nie wymaga ani ryzyka, jak w przypadku energii z łupków, ani nakładów, jakich potrzebuje rozwój energetyki solarnej, czy choćby budowy wielkiego bloku energetycznego. Wymaga raczej wysiłku intelektualnego i organizacyjnego o czym szerzej w artykule Jana Surówki (strona 86).

O zrozumienie rangi, konieczności i sposobów działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej układów pompowych apelować będzie nasze czasopismo niejednokrotnie. Ze swej strony pragnę zwrócić się do osób, których decyzje mają największe znaczenie dla eksploatacji istniejących i projektowanych obiektów.

Użytkownikom pragnąłbym udowodnić, że modernizacja układów pompowych jest przedsięwzięciem o najkorzystniejszej relacji efektów do nakładów, że opłaca się współpracować z profesjonalistami z naszej branży, że warto unikać działań pozornych, np. nakierowanych wyłącznie na uzyskiwanie certyfikatów efektywności energetycznej.

Do inwestorów zwracam się z apelem o odpowiedzialność za efekty ekonomiczne w perspektywie wieloletniego okresu eksploatacji (koncepcji LCC), a nie o pozorne oszczędności wynikające z wyboru najtańszych ofert. Dotyczy to nie tylko cen pomp i urządzeń, lecz również wyboru partnerów, którymi powinni być doświadczeni konsultanci i projektanci.

Projektantów pragnę zachęcić do korzystania z naszego czasopisma, do współpracy, do wyciągania wniosków z krytyki kierowanej pod ich adresem jako autorów wielu niesprawnych i awaryjnych instalacji pompowych. Pragnę zwrócić uwagę na błędne tendencje, a zwłaszcza stosowanie przemienników częstotliwości bez głębszej analizy funkcji układu, nie mówiąc już o traktowaniu ich jako urządzeń automatycznie korygujących błędy doboru pomp.

Wyrażam nadzieję na spotkanie w licznym gronie i konstruktywną dyskusję podczas XXI Forum Użytkowników Pomp.
 

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ