Partner serwisu
02 stycznia 2024

Patronat Merytoryczny: Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu

Kategoria: XXII Konferencja Naukowo-Techniczna Efektywne Zarządzanie Energią w Przemyśle

Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu objęło XXII Konferencję Naukowo-Techniczną Efektywne Zarządzanie Energią w Przemyśle Patronatem Merytorycznym. 

Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (FOEEiG) jest federacją, której członkami są izby gospodarcze, związki pracodawców, stowarzyszenia i fundacje zrzeszające największych przemysłowych odbiorców paliw i energii w Polsce.

Celem FOEEiG jest tworzenie przyjaznych warunków dla rozwoju działalności produkcyjnej na obszarze całego kraju, poprzez obniżanie kosztów energii elektrycznej, ciepła i gazu ziemnego, poprawę efektywności energetycznej oraz kształtowanie podstaw dla długotrwałego i stabilnego rozwoju energochłonnych sektorów i podsektorów polskiego przemysłu. 

 

Forum realizuje swoje cele m.in. poprzez:

  • funkcjonowanie jako platforma dyskusji członków Forum, wypracowywanie i reprezentowanie wspólnych stanowisk, prowadzenie skoordynowanych działań w sprawach z obszaru krajowej i unijnej polityki energetycznej, klimatycznej i fiskalnej oraz aktywność na rzecz tworzenia polityki przemysłowej,
  • współpracę i wymianę informacji z innymi uczestnikami rynku,
  • uczestnictwo w pracach legislacyjnych, inicjowanie oraz uczestnictwo w opiniowaniu rozwiązań prawnych i organizacyjnych rynków energii i paliw,
  • współpracę i prezentowanie organom administracji publicznej, opinii i stanowisk Forum,
  • występowanie o interpretację obowiązujących aktów prawnych,
  • sygnalizowanie problemów wynikających z obowiązującego prawa oraz proponowanie korekt rozwiązań legislacyjnych zgodnych z celami Forum.

Więcej informacji pod adresem: https://odbiorcyenergii.pl/

 

Organizatorem wydarzenia jest firma BMP Sp. z o.o., wydawca magazynu Kierunek Energetyka i portalu kierunekenergetyka.pl. 

Tagi: EZEwP, FOEEiG
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ